Minciuni, calomnii și media – Iglesia Catolica Palmariana

Avertizare despre Internet

Deși în Internet se pot găsi foarte utile lucruri bune, știm de asemenea că este un spațiu in care anonimitatea iresponsabilă și lamentabilă și nerușinata dușmănie concură, cuprinzînd calumuni perverse. Biserica Palmariană Una Sfântă Catolică și Apostolică este victima acestor feluri de atacuri fără să le fi provocat.

Biserica Palmariană este in mod înșelător și viclean atacată în membri Ei și în Doctrina Ei Este penibil să menționăm ceea ce se spune despre Papi Ei în special despre Sfîntul Grigorie XVII- Cel mai Măreț primul Papă cu Reședința in El Palmar De Troya. Falsitatea acestor minciuni infame pot fi suspectate pur și simplul observând cum cu șmecherii rafinate toate aceste minciuni implică fapte care însuși nu sunt verificate. Pe deasupra Sfântul Grigorie XVII in același fel cum predecesorul lui Sfântul Petru I- Cel mai Măreț nu a permis ca în Evanghelie să fi tăinuite greșelile si păcatele lui-niciodată nu a ținut ascunse păcatele și defectele lui; cine vrea să le știe poate să le citească in al Douăzecișișaptelea Document Pontifical sau chiar în viziunea lui de la ianuarie 21 -2001.

Chiar lucruri strani sunt spuse despre Doctrină; de exemplu se afirmă că Hitler a fost canonizat de Biserica Palmariană Falsitatea acestei calomnii este ușor de dovedit simplu citind Istoria Palmariană a Bisericii compusă de Sfântul Petru II Cel Măreț – al doilea Papă cu Reședința in El Palmar – unde cu putere și în mod categoric își asumă condamnarea nazismului al predecesorului lui Sfântul Papă Pius XI. Read More

Totuși difersele și anprecedentele atacuri similare nu ar trebui să ne surprindă complet: in fond Divinul Fondator al Bisericii, Christos Isus a fost acuzat ca blestemat și posedat de diavol și supus unei judecăți ticăloase în timpul. Pasiunii Lui Sacrosante Deși este adevărat că atacurile împotriva Bisericii Palmariane nu dovedesc prin asta că este adevarata Biserică, totuși sunt un detaliu distinct că in decursul aproape a întregi Istori, intotdeauna a acompaniat credincioșii urmași a lui Isus Christos și Mama Lui Preasfîntă Fecioara Maria.

Invităm pe toți cei care sunt expuși „ informațiilor „ despre Biserica Palmarinană ce sunt difuzate in internet să le considere cu prudentă și bun simț necesitat de tot ce se publică in internet, ba și mai mult să urmeze sfatul infaibil și avertizarea lui Christos-„ Prin roadele și faptele lor îi veți cunoaște. Considerați Slujirea ce este dată în Biserica Palmariană lui Dumnezeu, Maici Lui Preasfântă și Sfinților; examinați Doctrina Ei fidelă tradiției Catolice al tuturor timpurilor și in mod extrem de îmbogățite cu definiții dogmatice și învățături magistrale; savurați dulceața și spiritualitatea viguroasă produse de rugăciunile și himnurile ce înzestrează Devotionalul si Himnalul Palmarian Abordați Biserica Palmariană Una, Sfîntă Catolică și Apostolică fără prejudicii și nici acceptînd fără o analiză sensibilă, ce ei încearcă să impună- aceia care se pare că doresc să acopere Soarele Palmarian cu mîinile lor.

Comunicațile

Informăm pe jurnaliștii comunicaților de orice fel (televiziune, radio, presă etc ) că nu avem interes să comunicăm cu ei in special datorită publicității și evidenței notorie de pînă acum de răspîndire a naturii și activităților Bisersericii Una Sfîntă Catolică și Apostolică într–un fel înșelător or cel puțin confuz, dacă nu și mai mult intr-o manieră defăimătoare și ofensivă.

In cazul că vom percepe o clară și distinctă schimbare in atitudinea lor față de Sfînta Biserică al lui Christos și Mariei, vom considera posibilitatea de a le oferi informațile cerute.