Cine suntem? – Iglesia Catolica Palmariana

Una, Sfîntă, Catolică, Apostolică Și Palmariană Biserică
or Palmarian Christian Church

Cine suntem?

Această întrebare e ușor de răspuns. Noi Palmarienii urmăm pe Prea Sfînta Fecioară Maria, fiind supuși Ei cu toată ființa noastră, și iubind-O extrem de intens. Acesta e un punct de vedere incontestabil. Cine nu vrea să iubească și să slujească pe Mama lui Dumnezeu nu va fi interesat să fie membru al Bisericii Palmariene Iubirea noastră pentru Mama Celestială este internă și externă. Dragostea noastră se manifestă cu marea încredere pe care Palmarienii o au pentru Ea, și prin adînca noastră recunoștință pentru numeroasele miracole mari și mici pe care Ea le manifestă pentru credincioșii Ei copii in Biserica Palmariană in mod continuu. Dragostea noastră externă este reflectată în primul rînd în frumoasele statui, bogat împodobite cu cea mai profundă devoțiune; icoane și scripturi care inspiră adevărata devoțiune Marială și broderii frumoase care sunt neîncetat făurite in Biserica Palmariană Printre imnurile Palmariene este un semnificant număr adresate Slăvitei și pururea Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră; imnuri înzestrate cu atîta frumusețe încît sufletele noastre se înalță pînă la Serafimi in Corurile Cerești; cîntînd glorile și laudele către Dumnezeu Triun ca mulțumire că suntem copiii unei Mame așa de tandră și dulce cum este Maria.

Misiunea Preasfintei Fecioare Maria este să ne prezinte Divinului Ei Fiu, Isus Christos și să ne îndrume să iubim Prea Sfînta Treime. Ea este calea ce duce la Cer Biserica Palmariană consideră cu seriozitate ceea ce Ea a propovăduit in Aparițiile Ei în diverse locuri în lume accentuând în ele nevoia rugăciunii și a pocăinței.

Pînă la data de 6 August 1978 Preasfânta Fecioara Maria a îndrumat credincioșii Ei în cadrul Bisericii Catolice Apostolice Romană așa cum Ea a acționat pentru aproape 20 de secole Datorită renegării Bisericii în Roma după moartea Sfântului Papa Paul VI, Domnul Nostru Isus Christos a părăsit Roma și în mod direct a înmânat Cheile Sfântului Petru în persoana Sfântului Papa Grigorie XVII Cel mai Măreț. Jn acest fel, Anevoința Belică a fost mutată în desertul oleie El Palmar de Troya păstrîed tradițiile si ritualurile pe care Biserici Catolică le-a preolat ole zicale.

In curs de zece ani Curtea Celestă s-a manifestat copios in Sacrul Lentisco al Palmarului, întărind spiritual, sfătuind și preparând copiii Ei de predilecție ca mai târziu să transmute definitiv Sfântul Scaun papal al Vaticanului la El Palmar de Troya, locul Sfânt in Lentisco. Nouă ani Christos a pregătit oameni să continue Lucrarea pe care Domnul Nostru a întemeiat-O acum douăzeci de secole. Doi dintre acești oameni mai târziu vor fi Sfântul Papa Grigorie XVII și Sfântul Papa Petru II.

Pentru frumusețea si pietatea Slujirii Divine și pentru, sfințenia a multor membri ai Ei, Biserica Una, Sfîntă Catolică Apostolică și Palmariană este demnă să fie studiată și observată cu sfînta frică de Dumnezeu. Celor care au insultat și răspîndit atâtea minciuni și calomnii împotriva Lucrări lui Dumnezeu și împotriva celor ce fac parte acestei Lucrări le spunem că nimeri nu poate batjocorii pe Dumnezeu. Fie ca cei mincinoși și calomniatori să se cutremure! Mai ales cei care au publicat infamiile lor in vastele mijloace de comunicație; autorii de cărți care adus faimă și bani, scriind înșelătoare cărți și documente nefondate. Nu este scuză pentru cineva să fie condus de aparent oameni pioși cînd de fapt sunt animați de Satana însuși să combată agresiv împotriva Adevăratei Biserici a lui Christos Acești dușmani a lui Christos au pierdut bătălia, pentru că Christos va păzi Biserica Lui de orice stricăciune și nu va permite ca porțile Iadului să O biruiască.

Caracteristicele Adevăratei Biserici

1. Biserica lui Christos este: Una, Sfîntă, Catolică, Apostolică şi Palmariană:

  • Biserica este Una în Credinţă, pentru că adevărul dezvăluit de Dumnezeu este acelaş pentru toţi; Una în guvernămînt, pentru că este un singur vizibil cap, Papa Una în Sacramente, pentru că sunt aceleaşi pentru toţi crredincioşii Biserici.
  • Biserica este Sfîntă, pentru că Fondatorul ei este Sfînt. Doctrina ei este Sfîntă; ţelurile ei şi mulţi ai ei membri sunt Sfinţi.
  • Biserica este Catolică, pentru că este universală, fiindcă cuprinde toate adevărurile si este pentru toată omenirea.
  • Biserica este Apostolică, pentru că hierarhia şi Doctrina ei derivă de la Apostoli.
  • Biserica este Palmariană, pentru că Reşedinţa ei este acum în El Palmar de Troya (Sevilla, Spain).

2. Adevărata Biserică a lui Christos este fără defect, invincibilă şi indestructibilă prin chiar promisiunea Fondatorului ei Divin:”Porţile Iadului nu o va birui”.

3. Adevărata Biserică a lui Christos se numeşte de asemenea Biserica Creştină Palmariană al Carmeliţilor Sfîntei Feţe, sau Biserica Creştină Palmariană sau Biserica Palmariană ; întrucît în esenţă aceasta este exact cum s-ar spume Biserica Una, Sfîntă, Catolică, Apostolică şi Palmariană.

4. Biserica Palmariană este singura, autentică Biserică Creştină a cărei nume provine de la Christos, Divinul ei Fondator.

5. La 6 August 1978 după moartea Sfîntului Papă Paul VI, Domnul Nostru Isus Christos, acompaniat de Sfinţi Apostoli Petru şi Paul au ales şi încoronat noul Papă, Sfîntul Gregorie XVII Cel mai Măret. Din acest moment biserica romană a încetat să fie adevărata Biserică.

6. Datorită apostaziei bisericii romane, Christos a mutat Reşedinţa Bisericii Lui de la Roma la El Palmar de Troya la 9 August 1978. Prin elecţiunea Sfîntului Papă Gregorie XVII Cel mai Măret şi transmutarea Reşedinţei la El Palmar de Troya, adevărata Biserică a lui Christos a primit titlu de Palmariană.

7. Sfîntul Duh este Duhul al unei singure Adevărată Biserici şi anume Una, Sfîntă, Catolică, Apostolică şi Palmariană. In afara Ei sălăşluirea Preasfîntului Divin Paraclet în suflete nu este posibilă.

8. Membri Biserii Palmariană formeaza Ordinul Carmeliţilor al Sfîntei Feţe în Compania lui Isus şi Maria care cuprinde trei ramuri: Călugări, Călugăriţe şi credincioşi Terţiari.

9. La 30 julie 1982, Sfîntul Papă Gregorie XVII a anulat toate puterile episcopilor, preoţi şi diaconi în afara adevăratei Biserici, Una Sfîntă Catolică Apostolică şi Palmariană. De asemenea a retras caracterul sacru al relicvelor, al icoanelor şi lucrurile Sfinte folosite în liturghie, al altarelor şi aşa mai departe, din toate bisericile apostatice heretice şi schizmatice şi în plus, prezenţa eucharistică a lui Christos şi Maria au dispărut din toate tabernacolele lumi care nu aparţin Bisericii Palmariane.

10. Episcopi, preoţi şi diaconi ìn afara Bisericii Una, Sfîntă, Catolică Apostolică şi Palmariană nu au putere valabilă să execute nici un act al Puterii Clericale.